PRANAYAME

PRANAYAME

Pranayama se definira kao kontrola disanja, označava vitalnu tj. životnu energiju. To je sila koja postoji u svim stvarima živim i neživim, povezana je sa zrakom koji udišemo ali je suptilnija od zraka.  Kod vježbi pranayame postoje četiri aspekta disanja koje...