PRANAYAME

23. 03. 2021. | Joga teorija, Joga vježbe

Pranayama se definira kao kontrola disanja, označava vitalnu tj. životnu energiju. To je sila koja postoji u svim stvarima živim i neživim, povezana je sa zrakom koji udišemo ali je suptilnija od zraka. 

Kod vježbi pranayame postoje četiri aspekta disanja koje upotrebljavamo, a to su:

  1. Udah
  2. Izdah
  3. Zadržavanje daha nakon udaha
  4. Zadržavanje daha nakon izdaha

Različite vježbe pranayame sadrže različite tehnike sa ova četiri aspekta disanja.

U pranayami se u početku veći naglasak stavlja na udisanje i izdisanje kako bi se ojačala pluća i uravnotežili živčani sustavi, a kasnije ovisno o želji se može pranayama produbiti i postati puno više…

Riječ pranayama sastoji se od dva korijena: prana označava životnu silu, a yama znači kontrolu. Zajedno one znače širenje ili produbljivanje dimenzije prane. 

Nepravilnosti u životnom stilu (loša prehrana, stres) oštećuju protok prane, a mi ljudi to doživljavamo kao manjak energije. Upravo vježbanjem pranayame želimo postići balans u izmjeni energije.